fbpx
😔 Functies in de Bouw is de nieuwe vacaturebank. We raden je af om Internet Explorer te gebruiken! Gebruik een moderne browser zoals bijvoorbeeld Edge, Chrome, Firefox of Safari voor de beste gebruikservaring.

Welzijn weer gedaald door werkdruk

Als gevolg van de coronapandemie werkten veel mensen met een kantoorbaan in 2020 vanuit huis. Dit had positieve gevolgen voor het welzijn, dat in dat jaar met 12% toenam. Men ervaarde door het thuiswerken een betere werk-privébalans, omdat zij meer vrije tijd hadden. Het was makkelijker om te sporten in de pauzes, ouders hadden meer tijd met hun kinderen en mensen zaten minder in de auto. 

Nu de coronaregels zijn verdwenen en mensen weer meer op kantoor werken, is het geluk van werknemers weer gedaald, zo blijkt uit de welzijnsmonitor van ABN AMRO. 

Daling van het welzijn

Welzijn is belangrijk voor werknemers  en werkgevers. Als mensen goed in hun vel zitten, hebben zij minder kans op mentale problemen, zoals een burn-out of depressie. Gelukkige mensen hebben ook minder kans op gezondheidsproblemen op de lange termijn, zoals hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn gelukkige werknemers meer betrokken bij het team en nemen ze minder snel ontslag. 

Werk-privebalans en gezondheid zijn de twee belangrijkste onderdelen van het welzijn op werk. Beide zijn echter verslechterd sinds mensen weer op kantoor werken. In 2021 nam het welzijn van werknemers daardoor met 2% af. Het werk wordt als veeleisender ervaren. Door de krapte in de arbeidsmarkt is er in veel sectoren veel werk maar te weinig mensen, wat meer druk legt op de werknemers. Deze kleinere groep mensen moeten de achterstanden door de pandemie inhalen, zoals in de zorgsector te zien is. 

Voor niet alleen de werknemers zelf, maar ook voor de werkgevers is het welzijn van hun personeel van belang. Wanneer het gebrek aan welzijn tot arbeidsongeschiktheid of ontslag leidt, komt de organisatie onder druk te staan. 

welzijn gedaald door werkdruk - content

Vicieuze cirkel

Door het dalende welzijn melden steeds meer mensen zich ziek. Dit verhoogt de werkdruk voor collega’s, wat op zijn beurt ook hun welzijn verlaagt. Dit leidt ertoe dat nog meer werknemers zich ziek melden. 

Een aantal beroepen hebben een recordniveaus ziekteverzuim, namelijk timmerlieden, beveiligingspersoneel, kinderopvangleidsters, verpleegkundigen en verzorgenden. Bij deze beroepen nam de werkdruk in 2021 dan ook in meerdere opzichten toe. 

Door de hoge werkdruk bij vele beroepen, zien we ook steeds meer stakingen. Buschauffeurs, kinderopvangmedewerkers, huisartsen en bagage-afhandelaars op Schiphol: allen eisen een lagere werkdruk. Door het herstel van de economie maken veel sectoren overuren, wat de vicieuze cirkel van ziekteverzuim in stand houdt 

Welzijn en economie

Een verbetering van de economie betekent dus niet direct een betere werkwelzijn. Toen de coronapandemie uitbrak ging het werkgeluk omhoog, waarna het weer daalde toen de economie verbeterde en men weer naar kantoor ging. 

Hierdoor is het van belang dat bedrijven zich niet alleen op de financiële prestaties richten. Bedrijven die geen belang hebben voor het welzijn van het personeel, zien werknemers vertrekken en hebben meer moeite nieuw personeel te vinden. Ook schaadt het de reputatie wanneer werkgevers geen oog hebt voor het welzijn van werknemers, waardoor ze mogelijk klanten en investeerders kwijtraken.

Lichtpuntjes

Hoewel het welzijn van werknemers afnam, werd deze daling geremd doordat het risico op baanverlies afnam. Werknemers ervaren minder angst om hun baan te verliezen door de krapte op de arbeidsmarkt. Driekwart van de werknemers in Nederland denkt makkelijk aan een andere baan te komen. Vooral in sectoren als de bouw, horeca en de zorg ervaren werknemers een erg laag risico op baanverlies. 

Door de economie die weer op gang kwam, konden werknemers ook meer uren werken. De transportsector kwam weer op gang, de horeca gingen weer open en bouwprojecten zetten zich voort. Zowel een laag risico op baanverlies als het voldoende kunnen werken worden belangrijk gevonden in een baan. Ondanks de verslechterde welzijn onder werknemers zijn dit twee lichtpuntjes voor de arbeidsmarkt. 

Bronvermelding:

Inschrijven nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures in de bouw en installatie.
Inschrijven
Vacatures
Bekijk hier alle vacatures in de bouw en installatie.
Bekijk